Welkom

Landsman Belastingadviseurs is de naam waaronder Wouter Landsman zijn belastingadviespraktijk runt. Wouter is in 1982 aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in fiscaal recht en fiscale economie. Sindsdien is hij als belastingadviseur (jurist en econoom) werkzaam geweest in Nederland en Zwitserland. Aanvankelijk in dienst van internationale adviesorganisaties en sinds 1995 als zelfstandig gevestigd adviseur. Veel van zijn cliënten zijn actief in of vanuit het buitenland. Gecorrespondeerd wordt in het Nederlands, Duits of Engels.

Inleiding

Landsman Belastingadviseurs geeft advies aan particulieren, ondernemers en instellingen. Daarnaast worden belastingaangiften verzorgd. In twijfelgevallen kan in overleg met de inspecteur getracht worden zekerheid te verkrijgen over de fiscale gevolgen van handelingen.

Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat verder uit het controleren van aangiften en aanslagen en het voeren van fiscale procedures: bezwaar, beroep, hoger beroep en eventueel cassatie bij de Hoge Raad.

In gevallen waarin het administratief te omvangrijk wordt, wordt in overleg met de cliënt gezocht naar een geschikt administratie- of accountantskantoor. In voorkomende gevallen wordt geadviseerd ten behoeve van cliënten van andere beroepsbeoefenaren, al dan niet met medeweten van hun cliënt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen, naast het verzorgen van aangiften, bijvoorbeeld:

 • Het juridisch vormgeven van samenwerkingsverbanden voor ondernemers en anderen.
 • De beoordeling van contracten, offertes, jaarrekeningen, polissen en prospectussen.
 • Het binnen de familie houden van vermogen.
 • Beleggen en/of ondernemen in of vanuit het buitenland.
 • Bedrijfsoverdrachten en -overnames.
 • Begeleiding van de advocatuur in geval van belastingfraude.
 • Belastingschade bij schadevergoedingen.
 • Beoordeling van de fiscale risico’s van ondernemingen.
 • Tal van situaties met buitenlandse en Nederlandse fiscale aspecten.
 • De planning van nalatenschappen en de begeleiding van de afwikkeling daarvan.
 • Landsman Belastingadviseurs is onafhankelijk en daardoor acceptabel voor vruchtbare samenwerking met iedere accountant, administrateur, adviseur, advocaat, assuradeur, bankier, econoom, jurist, makelaar, notaris, etc.

Voor extra informatie kunt u ook de folder raadplegen of contact opnemen: